tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com   086 302 3383,095 956 3287     Line
Language  ENGLISH   THAI
    ติดตามงานพิมพ์
  • 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com tonchabubprint@yahoo.com
  • Tonchabub printing services of all kinds. With four color offset.
    Line Tonchabub
    ISO

How to Order

1. แจ้งสเป็กงานที่ต้องการสั่งงานให้ครบถ้วน (ขนาด, กระดาษที่ใช้, สีหมึกพิมพ์, จำนวนหน้า, จำนวนงานที่ต้องการพิมพ์)
2. สามรถส่งไฟล์งานที่ใช้สั่งพิมพ์ ส่งให้ทางโรงพิมพ์ตรวจสอบก่อนได้ ว่าไฟล์สามารถใช้พิมพ์ได้หรือไม่
3. หลังจากได้รับสรุปราคางานพิมพ์แล้ว หากตกลงยืนยันสั่งพิมพ์ ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน ที่เห็นรายละเอียด (วันที่/ เลขบัญชี/ ยอดโอนเงิน) ที่ชัดเจน
พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ (ที่สามารถติดต่อได้) สำหรับจัดส่งสินค้า และชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี สำหรับออกใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน กลับมาทางอีเมลเดิม
4. หลังจากได้รับยอดโอนเงินแล้ว ฝ่ายอาร์ตเวิร์คจะส่งปรู๊ฟ (Poof Digital) ทางหน้าจอให้ตรวจสอบทางอีเมล
** ถ้าลูกค้าไม่ได้รับดิจิตอลปรู๊ฟภายใน 3 วันทำการ (หลังแจ้งโอนชำระเงิน) กรุณาติดต่อกลับเราทันที **
5. หลังยืนยันปรู๊ฟแบบ สั่งพิมพ์กับฝ่ายอาร์ตเวิร์คแล้ว ทางเราจะส่งงานต่อไปยังแผนกอื่นๆ ตามขั้นตอนต่อไป
6. หากจ่ายมัดจำไว้ก่อน 50% ให้ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งออกสินค้า

ติดต่อขอใบเสนอราคา