tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com     Line
ภาษา  ENGLISH   THAI
    ติดตามงานพิมพ์
  • 086 302 3383, 095 956 3287 tonchabubprint@hotmail.com tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

วิธีอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับ Windows 7

1.1 คัดลอกข้อความ

วางลงในช่อง Address bar ของ My Computer ตามรูปที่ 1 แล้วกด Enter

1.2 เมื่อกด Log On เข้ามาแล้ว นำไฟล์งานที่ต้องการจะส่ง ใส่ไว้ในนี้ได้เลย