• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

การตีราคาเฉพาะงาน

รับข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอและการสั่งซื้องานพิมพ์ที่ถูกตีราคาเฉพาะราย

การตีราคาเฉพาะรายที่ท่านแจ้งนั้นยืนไว้ได้นานเท่าใด

ราคาต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซค์ของเราสำหรับสิ่งพิมพ์มาตรฐานทั้งหมดนั้นอาจ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนราคาสำหรับงานที่พิมพ์เฉพาะรายนั้นยืนอยู่เป็นเวลา 30 วัน

งานพิมพ์ที่ตีราคาเฉพาะรายจะถูกพิมพ์แบบ “gang-run” หรือจะถูกพิมพ์ของมันเอง

ขึ้นอยู่กับว่า งานพิมพ์ของท่านต้องการอะไรแตกต่างจากงานอื่นที่เป็นมาตรฐานหรือ ไม่ ถ้าเป็นงานมาตรฐานปกติก็มีแนวโน้มว่าจะพิมพ์แบบ gang-run แต่ถ้างานพิมพ์ของท่านต้องพิมพ์สีพิเศษด้วย งานของท่านก็จะต้องแยกพิมพ์ต่างหาก

ท่านทำรอยปรุบนสิ่งพิมพ์กระดาษการ์ดได้หรือไม่

สำหรับงานพิมพ์มาตรฐานที่มีการปรุอยู่ด้วย มันจะมีการปรุให้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านต้องการให้ทำการปรุบนการ์ดชนิดใด ท่านเพียงกรอกแบบขอให้ประเมินราคาเฉพาะราย จากนั้นท่านจะได้รับราคาตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมบอกวิธีการวางคำสั่งซื้อ

การตีราคาเฉพาะงาน

ต้องขออภัยด้วย ทางเราไม่มีบริการในส่วนนี้

ท่านพับแผ่นพับด้วยหรือไม่

เรามีบริการพิมพ์แผ่นพับพร้อมกับมีการพับหลายรูปแบบ  รายการราคาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซค์ของเรานั้นรวมค่าพับเอาไว้แล้ว ถ้าหากว่าท่านต้องการชนิดการพับที่แตกต่างออกไปจากแบบมาตรฐานที่เรานำเสนอไว้ เรายินดีบริการโดยท่านเพียงกรอกแบบขอให้เสนอราคาเฉพาะรายเพื่อขอทราบราคา

ท่านสามารถตีราคางานอื่นนอกจากที่มีในรายการได้หรือไม่

เรายินดีที่ได้รับโอกาสให้ประเมินราคาทุกงานพิมพ์ที่ท่านอาจจะมี ขอให้ท่านกรอก แบบขอให้ประเมินราคาเฉพาะราย หลังจากนั้น ท่านจะได้รับการประเมินราคางานพิมพ์ของท่านกลับมาภายใน 24 ชั่วโมงโดยทางอีเมล์ ถ้าหากท่านยอมรับราคาที่ประเมิน ท่านจะถูกนำไปยังการสั่งซื้องานพิมพ์แบบและอัพโหลดไฟล์ต่างๆของท่านแบบออนไลน์ โปรดนัดเวลาส่งมอบงานของท่านเป็นการเฉพาะเสียด้วย
tonchabub.co.th จะประเมินราคาตามรายละเอียดคุณสมบัติที่จัดเตรียมมาให้เท่านั้น ถ้าหากรายละเอียดคุณสมบัติที่ใช้ประเมินราคาเปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้ประเมิน ราคาในครั้งแรก  tonchabub.co.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการประเมินราคางานพิมพ์ดังกล่าวใหม่

ท่านสามารถทำการเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนทั้งสองหน้าสิ่งพิมพ์ได้หรือไม่

เรามีบริการเคลือบยูวีเฉพาะจุดสำหรับท่าน เพียงแต่ท่านกรอกในแบบขอให้ประเมินราคาเฉพาะรายเท่านั้น ท่านจะได้รับทราบราคาภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแนบคำสอนเกี่ยวกับวิธีการวางคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถพิมพ์ซองขนาดพิเศษและท่านสามารถพิมพ์ลงบนซองดังกล่าวด้วยได้หรือไม่

เราสามารถพิมพ์ซองขนาดพิเศษตามสั่งได้ รวมทั้งยังพิมพ์สิ่งที่ท่านต้องการลงบนซองได้ เพียงแต่ว่าท่านจำเป็นต้องสั่งจำนวนมากพอสมควร เพื่อให้เฉลี่ยราคาต่อซองเมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยมีราคาถูกตามที่ท่านต้องการ

ผมกำลังพยายามขอราคาโดยเฉพาะรายหนึ่งอย่าง คือผมเลือกการหีบห่อด้วยฟิล์มหด แต่ท่านช่วยอธิบายว่า “การมัดรวมเข้าด้วยกัน” หมายความว่าอย่างไร

เมื่อ ท่านเลือกการบรรจุหีบห่อแบบฟิล์มหดในแบบขอให้ประเมินราคาเฉพาะราย ระบบจะสอบถามท่านว่าท่านจะห่อฟิล์มหดมัดละเท่าไร ตัวอย่างเช่น ถ้าหากท่านสั่ง แบบการขาย 500 แผ่น และ ท่านต้องการให้ห่อฟิล์มหดมัดละ 100 แผ่น ท่านก็จะได้รับทั้งหมด 5 มัด

ผมจะทำอย่างไรได้ ถ้าหากผมไม่สามารถหาเทมเพลตสำหรับงานพิมพ์ที่ผมกำลังสั่งซื้อได้

ถ้า หากท่านหาเทมเพลตที่แนะนำแบบออนไลน์สำหรับงานพิมพ์ของท่านไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะงานพิมพ์และขนาดของมันไม่เป็นแบบตามมาตรฐานที่เสนอไว้ให้ ฉะนั้นมันจะต้องการการประเมินราคาเฉพาะราย และโชคร้ายที่เราไม่สามารถจัดเตรียมเทมเพลตสำหรับงานพิมพ์ที่ไม่มาตรฐานไว้ ให้ใช้ได้

ผมวางคำร้องขอให้มีการตีราคาเฉพาะรายหนึ่งรายการ ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้ราคากลับมา

ท่าน จะได้รับการประเมินราคาของท่านผ่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากท่านยอมรับราคาที่ประเมินให้ ท่านจะถูกนำไปยังการสั่งซื้องานพิมพ์ของท่านและอัพโหลดไฟล์ต่างๆแบบออนไลน์ โปรดนัดหมายเวลาส่งมอบงานโดยเฉพาะของท่านเสียด้วย
ถ้าหากท่านไม่ได้รับการประเมินราคาของท่านภายใน 24 ชั่วโมง หรือ หากท่านต้องการให้มีการประเมินราคาเร็วกว่านั้น ได้โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ไปยัง หมายเลข 039-351678 หรือ 039-313144 ระหว่างวันจันทร์ จนถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

ผมสามารถสั่งซื้อและส่งไฟล์งานต่างๆสำหรับงานพิมพ์ 5 หรือ 6 สี ได้หรือไม่

ท่าน สามารถสั่งซื้อและส่งไฟล์ต่างๆสำหรับงานพิมพ์สีที่ 5 และ สีที่ 6 โดยการส่งแบบขอให้ประเมินราคาเฉพาะราย โปรดบันทึกไว้ด้วยว่า การสั่งพิมพ์สีที่ 5 หรือสีที่ 6 นั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถพิมพ์สีสะท้อนแสงได้
ท่านจำเป็นต้องจัดเตรียมเบอร์สีให้ในแบบขอให้ประเมินราคาเฉพาะราย และต้องแน่ใจว่าไฟล์ต่างๆของท่านถูกสร้างขึ้นในซอฟท์แวร์ชนิดเวกเตอร์ เช่น Illustrator หรือ CorelDraw โดยมีสีดังกล่าวถูกสร้างขึ้นภายในกราฟฟิกนั้นด้วย
ทุกไฟล์ที่มีสีพิเศษซึ่งส่งไปพร้อมคำสั่งซื้อที่ไม่ได้เป็นแบบเฉพาะรายนั้น จะถูกแปลงเป็น CMYK โดยอัตโนมัติ และไม่รับประกันความถูกต้องของสี

ผมสามารถสั่งและส่งไฟล์ต่างๆสำหรับงานพิมพ์ 1 ; 2; หรือ 3 สี ได้หรือไม่

สำหรับคำสั่งซื้องานพิมพ์มาตรฐานนั้น ถ้าหากท่านส่งไฟล์กราฟฟิกที่สร้างขึ้นด้วยสี Pantone(PMS) หรือ โดยใช้กราฟฟิก 1, 2, หรือ 3-สี(RGB) เราจะแปลงมันไปเป็น CMYK หรือที่เรียกกันว่า 4 สี หรือสีธรรมชาติ ก่อนที่จะทำการพิมพ์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดสีคลาดเคลื่อนขึ้นในงานพิมพ์ที่เสร็จแล้วของท่านได้
 
ถ้าหากท่านต้องการพิมพ์งานของท่านโดยใช้สี Pantone(PMS) ที่ 5 หรือ สีที่ 6 เราขอแนะนำให้ท่านร้องขอให้มีการประเมินราคาเฉพาะราย

ผมสามารถออกแบบซอง เบอร์ 10ของผมโดยมี bleed ได้หรือไม่

เรา ยินดีที่ท่านให้โอกาสเราประเมินราคางานพิมพ์ทุกชนิดที่ท่านอาจมี เพียงท่านกรอกแบบขอให้ตีราคาเฉพาะรายและท่านจะได้รับการตีราคาเฉพาะของ ท่านกลับทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากท่านยอมรับการตีราคานั้น ท่านก็จะสามารถสั่งซื้องานพิมพ์ของท่านแบบออนไลน์และสามารถอัพโหลดไฟล์ต่างๆ ของท่านได้  ท่านควรนัดหมายกำหนดเวลาส่งมอบงานแต่ละงานด้วย
tonchabub.co.th จะประเมินราคาตามรายละเอียดคุณสมบัติที่จัดเตรียมมาให้เท่านั้น ถ้าหากรายละเอียดคุณสมบัติที่ใช้ประเมินราคาเปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้ประเมิน ราคาในครั้งแรก  tonchabub.co.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการประเมินราคางานพิมพ์ดังกล่าวใหม่

ผมสามารถให้สิ่งที่ผมสั่งซื้อถูกมัดรวมกันแล้วห่อด้วยฟิล์มหดได้หรือไม่

ท่าน สามารถเลือกได้เมื่อท่านวางคำสั่งซื้อ ฟิล์มหดจะเป็นตัวเลือก ถัดจาก การเคลือบ, ชนิดการปรู๊ฟ, เจียนมุมมน และ ตัวเลือกอื่นๆซึ่งมีให้สำหรับสิ่งพิมพ์ที่ท่านสั่งซื้อ