• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

นโยบาย

รับทราบข่าวสารที่เกี่ยวกับถ้อยคำและสภาวะของเรา เช่นเดียวกันกับนโยบายของบริษัท
คำถามเกี่ยวกับหัวเรื่องนี้ที่พบบ่อย

ฉันสามารถพิมพ์สิ่งใดที่ฉันต้องการก็ได้ใช่หรือไม่

tonchabub.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่, หรือบอกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าทุกท่าน, สำหรับทุกเหตุผล, รวมทั้งไม่ยกเว้นแก่เรื่องกล่าวโจมตี,ของเถื่อน,สิ่งลามกอนาจาร,ความประสงค์ ร้ายหรือสิ่งของที่ใช้ตอบโต้ tonchabub.co.th จะไม่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการไม่เจตนาละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือการ ใช้ชื่อการค้าหรือคำขวัญด้วย ลูกค้าเป็นผู้รับประกันเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของทุกสิ่งที่ส่งมายังtonchabub.co.th เพื่อทำการพิมพ์ และ/หรือทำสิ่งพิมพ์เพื่อจำหน่าย

ทำอย่างไรฉันจึงจะสามารถยกเลิกงานของฉันได้ทัน

โดยปกติแล้ว เราจัดการคำสั่งซื้อทันทีที่เราได้รับมัน จึงไม่สามารถยอมรับการยกเลิกหรือคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อที่ซึ่งปรู๊ฟได้รับ การยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่การยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้มีไฟล์ต่างๆถูกเตรียมพร้อมแล้วสำหรับ ทำการพิมพ์ และ ไม่มีการส่งปรู๊ฟไปให้ทางอีเมล์ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิก 300 บาท
ในกรณีที่การยกเลิกคำสั่งซื้อหนึ่งที่ซึ่งเราได้ทำการตรวจสอบคุณภาพไฟล์ ต่างๆของท่านแล้วและได้ส่งปรู๊ฟให้ท่านทางอีเมล์แล้วด้วยนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 700 บาท
ถ้าหากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ท่านได้วางมันไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 039-351678 หรือ 039-313144 ขอสายฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ท่านดำเนินการกับการขอคืนเงินและการคืนสินค้าอย่างไร

ถ้าหากตัวสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายจากใบส่งของ ท่านมีเวลา 10 วันทำงานนับจากวันที่ลงในใบส่งของเพื่อทำการติดต่อเรา ค่าขนส่งจะไม่มีการคืนเงิน เว้นแต่บรรจุภัณฑ์นั้นสูญหายหรือล่าช้าเนื่องจาก ไปรษณีย์ EMS ถ้าหากงานพิมพ์ของท่านมีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีตำหนิจากการผลิตโดยโรงงาน เราจะพิมพ์และส่งงานดังกล่าวให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด tonchabub.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าอะไรคือ ข้อบกพร่อง และ/หรือ ตำหนิ จากการผลิตโดยโรงงาน โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า ที่หมายเลข 039-351678 หรือ 039-313144 ในระหว่างชั่วโมงทำงานเพื่อให้เราสามารถดูแลคำร้องของท่านได้

ท่านเก็บรักษาไฟล์กราฟฟิคของฉันไว้นานเท่าใด

เราบันทึกต้นฉบับไฟล์กราฟฟิกของท่านเอาไว้ในเซิฟเวอร์ของเรานาน 12 เดือน และ ไฟล์ PDF พร้อมพิมพ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา และ ปรู๊ฟ นาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการสั่งซื้อวันแรก

นโยบายการแก้ไขของท่านเป็นอย่างไร

เรามุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของเราจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไฟล์ต่างๆที่ถูกส่งมา เพื่อทำการพิมพ์หลังจากได้พูดคุยกับท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการแก้ไขและได้ รับคำยืนยันของท่านเพื่อดำเนินการต่อไป

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของท่านหรือไม่

tonchabub.co.th อาจทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่ม หรือเอาบางส่วนของนโยบายใดๆออกเวลาใดก็ได้ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆจะมีผลในทันทีที่มันถูกติดประกาศเอาไว้ เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

วัสดุไฟล์งานของฉันจะถูกส่งคืนให้ฉันหรือไม่

เราจะไม่ส่งแบบอาร์ตเวิร์คใดๆหรือวัสดุต่างๆคืน เว้นแต่ท่านร้องขอเป็นกรณีพิเศษโดยการโทรไปแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 039-351678 หรือ 039-313144 ในระหว่างเวลาทำงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตเวิร์คซึ่งต้อง การให้ส่งกลับไปให้
ทุกหัวข้อที่ส่งให้โดยลูกค้าเช่น เพลท, ฟิล์มเนกกาทีฟ, ซีดี, และ สื่ออีเลคทรอนิคอื่นๆ ถือว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของ tonchabub.co.th อยู่

อะไรคือนโยบายธรรมเนียมปฏิบัติทางการตลาด และการส่งเสริมการขายของท่าน

ทุกท่านที่วางคำสั่งซื้อกับ tonchabub.co.th ทุกแบบ ตกลงอนุญาตให้ tonchabub.co.th มีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งพิมพ์และวัสดุที่ถูกผลิตทุกชนิด บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในสื่อสิ่งพิมพ์, อินเตอร์เน็ต, สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และในทุกรูปแบบของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ดังที่มันเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ tonchabub.co.th และบริการทางการพิมพ์ของหรือ tonchabub.co.th
ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการพิมพ์ของท่านถูกใช้ โปรดแจ้งต่อ tonchabub.co.th เป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งคำร้องของท่านไปยัง
tonchabub.co.th
ฝ่ายการตลาด
18/64-7 ถ.เทศบาล 2
ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบรี 22000