• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

การอัพโหลดไฟล์และการปรู๊ฟงาน

ไฟล์งานขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 20 Mb

สำหรับลูกค้าที่ทางEmail สามารถแนบไฟล์ผ่าน email  tonchabubprint@hotmail หรือ tonchabubprint@yahoo.com

 

ไฟล์งานขนาดใหญ่กว่า 20 Mb

ลูกค้าสามารถส่งผ่านเว็บฝากไฟล์เช่น
dropbox.com
sendspace.com
wetransfer.com
หรือส่งโดยการใช้ FTP ของเรา โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

การปรู๊ฟงาน

สำหรับการปรู๊ฟนั้นเรามีทั้งการส่งอีเมล์ให้ท่านปรู๊ฟ(ไฟล์ดิจิตอล) และ ส่งดิจิตอลปรู๊ฟ(พิมพ์บนกระดาษปรู๊ฟสี)
เพื่อทำการตรวจดูและยืนยันแบบ ให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีที่ลูกค้าต้องการพิมพ์ดิจิตอลปรู๊ฟจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม