• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

การอัพโหลด

ฉันจะส่งไฟล์ต่างๆของฉันใหม่อีกครั้งได้อย่างไร
 
ก่อนที่จะอัพโหลดไฟล์ต่างๆของท่านนั้น ท่านจำเป็นต้องวางคำสั่งซื้อก่อนเป็นอันดับแรก ระหว่างกระบวนการสั่งซื้อท่านจะมีโอกาสเลือกวิธีอัพโหลด/การปรู๊ฟที่ท่าน ต้องการใช้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่มีให้ใช้ได้ คือ
FTP
เมื่อท่านต้องการทำการอัพโหลดไฟล์ต่างๆของท่าน ท่านสามารถใช้ FTP ของเราได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่ง FTP ของเรานั้นรองรับการใช้งานจากทั้ง MAC และ PC โดยไม่ต้องมีการดาวโหลดซอฟท์แวร์แต่อย่างใด
ปรู๊ฟทางอีเมล์
การปรู๊ฟทางอีเมล์(soft- proof)หรือทางออนไลน์นั้นจัดทำโดยแผนกก่อนพิมพ์ ซึ่งจะทำการส่งไปให้ท่านทางอีเมล์ภายในวันทำงานเดียวกันกับวันที่ได้รับไฟล์ จากท่าน
ทุกปรู๊ฟที่รับการยืนยันแล้ว งานนั้นจะถูกนำไปพิมพ์ในวันทำงานถัดไป วันทำงานนั้นไม่นับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามนักขัตฤกษ์
ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัพโหลดไฟล์ต่างๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลข 039-351678 และ 039-313144