• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

การคืนงานและขอเงินคืน

หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
ถ้าหากตัวสินค้ามีตำหนิหรือเสียหาย ภายใน 10 วันทางลูกค้า สามารถส่งสินค้ากลับมา
ถ้าหากงานพิมพ์ของท่านมีข้อบกพร่อง หรือ มีตำหนิจากการผลิตโดยโรงงาน
เราจะพิมพ์และส่งงานดังกล่าวให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
หรือลูกค้าสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

ลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนงานและขอเงินคืน ทางโทรศัพท์ได้ที่ 086 302 3383, 095 956 3287