• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

วิธีอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับ Windows XP

2.1 พิมพ์ข้อความ ftp://tonchabub.com ลงในช่อง Address bar ของ My Computer ตามรูปที่ 1 แล้วกด Enter

2.2 จะมี pop up เด้ง ถามหา username และ password ตามรูปที่ 23.เมื่อกด Log On เข้ามาแล้ว สามารถสร้าง Folder ได้เองตามต้องการ และนำไฟล์งานที่ต้องการจะส่ง ใส่ไว้ใน Floder ของท่านได้เลย