• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

วิธีการชำระเงิน

รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับวิธีชำระเงินที่ถูกต้อง และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คำถามเกี่ยวกับหัวเรื่องนี้ที่พบบ่อย

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้หรือไม่​

ระบบออนไลน์ของเรานั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้ โปรดบันทึกไว้ด้วยว่าเรารับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

ฉันจะได้รับใบเสร็จรับเงินหรือไม่

เมื่อ ท่านวางคำสั่งซื้อออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินเป็น PDF ผ่านทางอีเมล์พร้อมกับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน โปรดแน่ใจว่าท่านได้เพิ่มอีเมล์  tonchabubprint@hotmail.comให้กับซอฟท์แวร์ป้องกันการ spam ซึ่งท่านอาจมีใช้อยู่แล้วด้วย

ท่านยอมรับหนังสือสั่งซื้อสินค้าหรือไม่

เรายอมรับได้ทั้งจากภาคเอกชนและจากภาครัฐ แต่กรุณาติดต่อกับฝ่ายบัญชีของเราก่อนโดยเราจดูรายๆไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

ท่านยอมให้มียืดระยะเวลาการชำระเงินหรือไม่

สำหรับลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับส่วนลดเพิ่มตามปริมาณยอดขายแต่ละเดือน และสำหรับผู้ที่ต้องการแบบยืดระยะเวลาการชำระเงินนั้น จำเป็นต้องกรอกแบบขอเครดิตเสียก่อน เมื่อเราได้รับแบบขอเครดิตและทบทวนประวัติการชำระเงินของท่านแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราตัดสินใจที่จะเสนอขยายระยะเวลาการชำระเงินให้ ท่านอย่างไรต่อไป
โปรดติดต่อกับฝ่ายบัญชี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้