• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

จะสามารถติดต่อคุณในเวลาใดได้บ้าง

แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ซึ่งรวม งานบริการลูกค้า, การออกใบเสร็จ และ การสนับสนุนทางเทคนิค
เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกระทั่งถึง 18.00 น.

ถ้าหากท่านวางคำสั่งซื้อหลังเวลา 18.00 น. หรือในวันหยุดของสัปดาห์ หรือในวันหยุดตามนักขัตฤกษ์ ได้โปรดระมัดระวังชั่วโมงทำงานและวางแผน วันที่ท่านคาดว่าจะได้รับงานให้ถูกต้อง
ถ้าหากท่านวางคำสั่งซื้อหลังเวลา 18.00 น. คำสั่งซื้อของท่านจะถูกดำเนินการ ในวันทำงานที่ใกล้ที่สุดถัดจากนั้นและเวลา ที่ใช้ในการลำเลียงทั้งหมด( แบบอาร์ตเวิร์ค, วันที่พิมพ์, วันส่งของ, อื่นๆ) จะเริ่มต้นนับจากวันที่คำสั่งซื้อของท่านถูกดำเนินการ เราไม่ได้ทำการพิมพ์, เตรียมไฟล์งานต่างๆ หรือ รับโทรศัพท์ ในวันหยุด ดังนั้นได้โปรดวางแผนงานตามนี้ด้วย แต่ถ้าหากงานของท่านมีกำหนดเส้นตายที่วิกฤติ ขอได้โปรดติดต่อ ฝ่ายดูแลลูกค้า ที่หมายเลข 086 302 3383 คุณตาล หรือ ที่หมายเลข 095 956 3287 คุณเล็ก ก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อ เพื่อทำการประมาณการ