• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ทำไมราคาของคุณจึงถูกมาก

มี หลายสาเหตุด้วยกัน ที่ทำให้ ithaiprint.com หรือ tonchabub.co.th สามารถเสนอราคาได้ต่ำมาก คือ เราวางระบบการทำงานและใช้ระบบบริหารจัดการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยล่าสุดระดับโลก เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญสูง เรามีเครื่องมืออัตโนมัติเกือบทุกชนิดสอดรับกับระบบบริหารจัดการของเราไว้ ใช้เองในแต่ละขั้นตอนการผลิต ฉะนั้นเมื่อมีคำสั่งซื้อหลายคำสั่งซื้อที่สามารถนำมารวมกันได้ เราก็จะใช้เครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ พิมพ์ออกมาทีละหลายๆงาน แล้วจึงมาตัดซอยในภายหลัง วิธีพิมพ์นี้ในวงการพิมพ์เรียกว่าการพิมพ์แบบ “gang – run” วิธีนี้ทำให้ต้นทุนในการทำแม่พิมพ์ และ การตั้งเครื่องเพื่อทำงานพิมพ์ ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงล่าสุดระดับโลก ไว้คอยจัดการงานของคำสั่งซื้อที่มีจำนวนไม่มากนักและไม่สามารถรวมกับงานอื่น เพื่อใช้เทคนิคการบริหารจัดการแบบ “gang run” ได้ เพื่อทำให้สามารถผลิตงานพิมพ์ได้ทันเวลา และ จากการที่เราลงมือกันเองเกือบทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ทำให้เราประหยัดแรงงานและเวลาได้อีกด้วย จึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมเราจึงเสนอราคางานพิมพ์ได้ต่ำมาก

เราสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ให้ราคาของเราต่ำมากตลอดเวลา ในความเป็นจริง มีอยู่หลายงานที่งานพิมพ์สี่สีสองหน้าของท่าน อาจจะมีราคาต่ำกว่าโรงพิมพ์อื่นพิมพ์สี่สีหน้าเดียวเสียด้วย หวังว่าท่านคงไม่ประหลาดใจ