• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

วิธีการสั่งซื้อ

1. แจ้งสเป็กงานที่ต้องการสั่งงานให้ครบถ้วน (ขนาด, กระดาษที่ใช้, สีหมึกพิมพ์, จำนวนหน้า, จำนวนงานที่ต้องการพิมพ์)
2. สามรถส่งไฟล์งานที่ใช้สั่งพิมพ์ ส่งให้ทางโรงพิมพ์ตรวจสอบก่อนได้ ว่าไฟล์สามารถใช้พิมพ์ได้หรือไม่
3. หลังจากได้รับสรุปราคางานพิมพ์แล้ว หากตกลงยืนยันสั่งพิมพ์ ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน ที่เห็นรายละเอียด (วันที่/ เลขบัญชี/ ยอดโอนเงิน) ที่ชัดเจน
พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ (ที่สามารถติดต่อได้) สำหรับจัดส่งสินค้า และชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี สำหรับออกใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน กลับมาทางอีเมลเดิม
4. หลังจากได้รับยอดโอนเงินแล้ว ฝ่ายอาร์ตเวิร์คจะส่งปรู๊ฟ (Poof Digital) ทางหน้าจอให้ตรวจสอบทางอีเมล
** ถ้าลูกค้าไม่ได้รับดิจิตอลปรู๊ฟภายใน 3 วันทำการ (หลังแจ้งโอนชำระเงิน) กรุณาติดต่อกลับเราทันที **
5. หลังยืนยันปรู๊ฟแบบ สั่งพิมพ์กับฝ่ายอาร์ตเวิร์คแล้ว ทางเราจะส่งงานต่อไปยังแผนกอื่นๆ ตามขั้นตอนต่อไป
6. หากจ่ายมัดจำไว้ก่อน 50% ให้ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งออกสินค้า


ติดต่อขอใบเสนอราคา