• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

การยกเลิกคำสั่งซื้อ


กรณีที่ 1 ลูกค้ายังไม่ได้ส่งไฟล์งาน,เริ่มทำไฟล์งานสำหรับพิมพ์   หรือยังไม่ได้ส่งปรู๊ฟทาง email  มีค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิก 300 บาท
กรณีที่ 2 มีการวางมาร์คตัด ส่งปรู๊ฟทาง email เรียบร้อยแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิก 700 บาท
กรณีที่ 3 ลูกค้าได้ยืนยันการผลิตทาง email เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการผลิตได้
ถ้าหากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ  ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 039 312 654,086 302 3383, 095 956 3287