• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

การพิจารณาค่าใช้จ่ายและ​​​​​​​เทคนิคกระบวนการประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าฉลากสินค้า

increase-product-label-value

การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่ง

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้สามารถมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของโครงการหนึ่งเป็นอย่างมากได้ ด้วยเหตุนี้ มันจึงมีผลต่อวิธีที่โรงพิมพ์เลือกใช้เทคนิคและกระบวนการประดับตกแต่งฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์นั้น

ค่าใช้จ่ายต้นทุนของอุปกรณ์ – ค่าใช้จ่ายต้นทุนของอุปกรณ์การประดับตกแต่งจะต้องนำมารวมพิจารณาด้วย
วัสดุ – ค่าใช้จ่ายของงานก่อนพิมพ์ การใช้เครื่องมือ ฟอยด์ หมึกพิเศษ และ กาว
ค่าใช้จ่ายของแม่พิมพ์หรือเพลท – ฟอยด์ประทับร้อนจำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ ในขณะที่ฟอยด์ประทับเย็นต้องใช้น้ำหมึกและเพลทโพลิเมอร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ/การเตรียมพร้อม – เวลาที่ใช้ในการเตรียมพร้อมที่ถูกเพิ่มขึ้นมานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเทคโนโลยีในการประดับตกแต่ง
ความเร็วการพิมพ์ – ความเร็วการพิมพ์ได้รับผลกระทบจากกระบวนการประดับตกแต่งเป็นอย่างมาก
ปัจจัยด้านการสูญเสีย – ไม่ว่าจะเป็นฟอยด์หรือการพิมพ์ ต้องแน่ใจว่าได้รวมเอาปัจจัยเรื่องการสูญเสียเอาไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

เทคนิคและกระบวนการประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์

1. กระบวนการประทับด้วยฟอยด์

2. โฮโลแกรม

3. การดันนูน

4. กระบวนการโรยผงโลหะ

5. ใช้น้ำหมึกผงโลหะ

6. การพิมพ์ผิวนูนต่ำ

7. การเคลือบผิวหน้าด้วยฟิล์ม

8. การถ่ายโอนภาพพิมพ์ด้วยความร้อน

9. น้ำหมึกพิเศษ น้ำยาวานิช และ การเคลือบ

10. การไดคัทด้วยแสงเลเซอร์