• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับฉลากสินค้าได้อย่างไร?

นานมาแล้วที่มีการประดับตกแต่งสิ่งพิมพ์ให้มีลักษณะหรูหราและมีลักษณะเป็นผิวโลหะด้วยทองคำเปลวราวๆศตวรรษที่ 15 ต่อจากนั้นก็มีพัฒนาการทำผิวเป็นสีบรอนซ์ และใช้น้ำหมึกที่เป็นสีโลหะ จนกระทั่งเกิดมีนวัตกรรมการใช้ฟอยด์โลหะประทับด้วยความร้อนและประทับแบบเย็น เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมเข้ามา ในปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย ที่ทำให้สิ่งพิมพ์ฉลาดขึ้น ซึ่งไม่ได้แค่ทำให้สิ่งพิมพ์ดูดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้มันทำหน้าที่พิเศษเฉพาะอย่างได้ด้วย ทั้งยังสามารถดึงดูดความรู้สึกและเตะตาผู้คนได้กว้างขวางกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย
เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร?

วัตถุประสงค์ของการประดับตกแต่งสิ่งพิมพ์พวกฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์นั้นก็เพื่อทำให้มันสวยงามและดึงดูดความสนใจมากขึ้น มองดูสะดุดตาและโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าอื่นๆเมื่อวางอยู่บนชั้นวางสินค้าร่วมกัน

รูปแบบการประดับตกแต่งโดยทั่วไปก็จะเป็นการประทับฟอยด์ลงไป ทำให้ส่วนที่ออกแบบเอาไว้สะท้อนความมันเงาสูงมากออกมา มีประกายดูคล้อยกระจกเงาสีทอง ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้ฟอยด์ประทับลงไปนั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายเทคนิคและกระบวนการที่เจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆใช้เป็นวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าของพวกเขาเท่านั้น

บทบาทของฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนเครื่องมือทางการตลาดหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจากเจ้าของแบรนด์สินค้า จนบางครั้งฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์นั้นกลายเป็นงานศิลป์ชิ้นหนึ่ง ที่มีกระบวนการพิมพ์ของโรงพิมพ์ วัสดุ และ สิ่งที่ใช้ประดับตกแต่ง มากมายถูกใช้ประกอบกับการออกแบบอย่างซับซ้อนและน่าตื่นตาตื่นใจ