• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ชนิดของแม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์ฟอยล์และการติดตั้ง

แม่พิมพ์และระบบการใส่แม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายของโรงพิมพ์ในการผลิตของแม่พิมพ์ฟอยล์นั้นสูงมากโดยเฉพาะในแม่พิมพ์โลหะพิเศษ

    แม่พิมพ์โลหะ(โดยเฉพาะทองเหลือง)มีการถ่ายโอนความร้อนดีและความร้อนสามารถถูกควบคุมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งเมื่อต้องการงานพิมพ์ฟอยล์คุณภาพ
    แม่พิมพ์ฟอยล์ที่ใช้กันมีอยู่หลายชนิดแตกต่างกันออกไป คือ
-    พื้นราบ(flatbed) – ใช้ แมกนีเซียม, ทองแดง และ ทองเหลือง
-    แม่พิมพ์ทองเหลืองใช้กับเครื่องโรตารี่เต็มรูปแบบ
-    แม่พิมพ์โรตารี่ทองเหลืองย่อย-ใช้กระบอกหรือโมลบางส่วนแทนที่จะใช้ทั้งกระบอกเต็มๆ
-    ปลอกโลหะที่ยืดหยุ่นได้ถูกติดเอาไว้บนกระบอกแม่เหล็ก

แม่พิมพ์พื้นราบ

แม่พิมพ์โลหะที่ถูกใช้ในกระบวนการพื้นราบ(flatbed) นั้นไม่สลับซับซ้อนเหมือนพวกที่ถูกใช้ในระบบโรตารี่เต็มรูปแบบ แม่พิมพ์พื้นราบไม่มีความโค้งและสามารถถูกกัดด้วยกรดหรือแกะสลักในลักษณะแบนราบได้ เมื่อภาพได้ถูกแกะสลักหรือกัดด้วยกรดเป็นแม่พิมพ์แล้วมันก็พร้อมนำไปใส่ในเครื่องพิมพ์ได้เลย

แม่พิมพ์แมกนีเซียมพื้นราบ

แมกนีเซียมเป็นวัตถุที่อ่อนที่สุดที่ถูกใช้สำหรับทำแม่พิมพ์โลหะและถูกที่สุดด้วย แม่พิมพ์ชนิดนี้เหมาะสมมากที่สุดสำหรับใช้กับการพิมพ์พื้นราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการวิ่งงานภาพ “เดี่ยว”จำนวนน้อย (ดูภาพ 1)
    การสร้างภาพของแผ่นแมกนีเซียมทำโดยใช้กระบวนการกัดด้วยสารเคมี มีการเคลือบสารไวแสงลงบนแผ่นแมกนีเซียมที่จะถูกสร้างภาพขึ้นมา จากนั้นเอาฟิล์มเนกาทีฟของภาพที่จะถูกสร้างวางทับสัมผัสกับผิวหน้าแผ่นแมกนีเซียมและทำการฉายแสงด้วยแหล่งแสงสว่างก่อนจะนำไปผ่านน้ำยาสร้างภาพเพื่อสร้างภาพขึ้นมา จากนั้นแผ่นเพลทก็จะถูกกัดด้วยสารเคมีเพื่อเอาบริเวณที่”ไม่ใช่ภาพ”ออก เหลือเป็นบริเวณ”รูปภาพ”นูนอยู่
 
แม่พิมพ์ฟอยล์แบนราบ
ภาพ 1 – แม่พิมพ์ฟอยล์แบนราบ(Flatbed foiling die)

แม่พิมพ์ทองเหลืองพื้นราบ

ในขณะที่แม่พิมพ์แมกนีเซียมเป็นการกัดด้วยสารเคมี แม่พิมพ์ทองเหลืองพื้นราบที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมนั้นทำให้เกิดภาพโดยใช้เครื่อง CNC ขับเคลื่อนระบบการแกะสลักระบบดิจิตอล วิธีการสร้างภาพนี้ถูกใช้กับทั้งแม่พิมพ์แบนราบและโรตารี่
    แม่พิมพ์แบนราบถูกแกะสลักในพื้นราบ หัวแกะสลักที่เดินทางเหนือแม่พิมพ์ทำการเคลื่อนที่ผ่านตามแกน X และ แกน Y และขึ้นและลงตามที่ข้อมูลดิจิตอลสั่ง เพื่อผลิตภาพที่มีรายละเอียดดีมาก
    ทองเหลืองเป็นตัวนำความร้อนที่ดีเยี่ยมและเป็นวัตถุที่เป็นที่ชื่นชอบมากกว่าสำหรับกระบวนการปั๊มฟอยล์ด้วยความร้อนที่ถูกใช้ในการผลิตฉลากสินค้า ระดับความร้อนของแม่พิมพ์ทองเหลืองสามารถถูกควบคุมได้มากกว่าแมกนีเซียมและความสามารถทนทานของมันเหมาะสมกับการวิ่งงานผลิตได้ยาวนานมากกว่าด้วย
 

แม่พิมพ์ทองแดงพื้นราบ

แม่พิมพ์ทองแดงถูกทำให้เกิดภาพโดยใช้กระบวนการกัดด้วยสารเคมี(Etching)คล้ายกับแม่พิมพ์แมกนีเซียมที่ถูกกัดด้วยสารเคมี
    แม่พิมพ์ทองแดงนั้นแข็งกว่าแมกนีเซียมและเหมาะสมมากกว่าสำหรับการผลิตงานยาวนานและมีงานหลายภาพ คุณลักษณะเฉพาะการกัดภาพด้วยสารเคมีที่ดีจะทำให้ได้ผลลัพธ์การพิมพ์ฟอยล์ที่ดีเยี่ยม

แม่พิมพ์ทองเหลืองโรตารี่เต็มรูปแบบ

ในการผลิตแม่พิมพ์ฟอยล์โรตารี่นั้นต้องการงานทางวิศวกรรมมากกว่าแม่พิมพ์พื้นราบ
    กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการมีความยาวของโลหะที่ใช้เครื่องแกะสลักที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของความยาวงานพิมพ์สำหรับงานที่จะถูกพิมพ์ และถูกลงฟอยล์ที่ต้องการถูกต้อง
    ส่วนที่อยู่ด้านในของแม่พิมพ์ถูกเครื่องจักรเอาออกเพื่อสร้างท่อหนึ่งอันและส่วนปลายถูกใส่พอดีกับแม่พิมพ์เป็นพิเศษ ข้อต่อป้อนน้ำมันถูกใส่พอดีกับสิ่งเหล่านี้เพื่อปล่อยให้น้ำมันที่ถูกทำให้ร้อนไหลเข้าในและออกจากศูนย์กลางของแม่พิมพ์ได้
    อีกทางเลือกหนึ่งคือ แม่พิมพ์สามารถถูกทำให้ร้อนโดยใช้สสารทางไฟฟ้าซึ่งถูกสอดใส่เข้าไปข้างในมันและยึดอยู่อย่างแข็งแรงตรงส่วนปลายของแม่พิมพ์
    แม่พิมพ์โรตารี่ถูกทำเป็นรูปภาพโดยใช้หลักการเดียวกันกับการแกะสลักพื้นราบ แต่แทนที่หัวแกะสลักจะตัดผ่านแกน X และ Y หัวแกะสลักจะเคลื่อนที่บนเฉพาะแกน X เท่านั้น แม่พิมพ์โรตารี่หมุนถอยหลังและเดินหน้าอยู่บนแกน Y พร้อมด้วยมีหัวแกะสลักกำลังขึ้นและกำลังลงตามที่ต้องการ ระบบของการแกะสลักที่ซับซ้อนนี้ถูกขับเคลื่อนโดยไฟล์ดิจิตอลซึ่งมีภาพที่จะถูกแกะสลักอยู่ ภาพ 2 แสดงแม่พิมพ์โรตารี่ที่ถูกทำเสร็จแล้วพร้อมด้วยภาพที่ถูกแกะสลักเอาไว้
 
ภาพที่ถูกแกะสลักลงบนแม่พิมพ์โรตารี่
ภาพ 2 – ภาพที่ถูกแกะสลักลงบนแม่พิมพ์โรตารี่

แม่พิมพ์โรตารี่ปลอกสวม

ตัวเลือกอื่นสำหรับการสร้างแม่พิมพ์ฟอยล์โรตารี่นั้นรวมถึงระบบปลอกสวมด้วย แม่พิมพ์ชนิดนี้ลดส่วนเนื้อของแม่พิมพ์โรตารี่ลงโดยทำปลอกเฉพาะภาพตามความกว้างของบริเวณภาพที่ต้องการเท่านั้น
    ในภาพ 3 ปลอกทองเหลืองที่ถูกทำเป็นภาพถูกใส่ลงบนกระบอกฐานที่ถูกทำให้ร้อนก่อนถูกยึดให้แน่น ปลอกถูกเลื่อนลงบนกระบอกและสามารถถูกวางตำแหน่งทั้งไปทางด้านข้างและตามเส้นรอบวงเพื่อทำให้ตำแหน่งรีจิสสเตชั่นถูกต้อง ภาพก็แสดงการใช้ประโยชน์ของม้วนฟอยล์ที่แคบอันหนึ่งแม้ว่าความกว้างม้วนของงานที่จำทำอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าก็ตาม
 
แม่พิมพ์ทองเหลืองที่ถูกทำเป็นปลอกสวม
ภาพ 3 – ส่วนของแม่พิมพ์ทองเหลืองที่ถูกทำเป็นปลอกสวม(ถูกทำให้โค้ง)
-แม่พิมพ์แยกเป็นชิ้นย่อย
แม่พิมพ์ที่ถูกแสดงในภาพ 4 นั้นเรียกว่าแม่พิมพ์ย่อย(segmented die) สิ่งนี้เป็นวิธีแปลกใหม่ของแต่ละการใส่แม่พิมพ์ทองเหลืองลงบนกระบอกโรตารี่เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ทองเหลืองเป็นแผ่นติดต่อกันซึ่งมีราคาแพง
    กระบอกถูกสร้างเป็นรูปแบบรวงผึ้งซึ่งอำนวยความสะดวกในการสอดตัวหนีบยึดลงบนแต่ละขอบของแผ่นแม่พิมพ์ได้ง่าย
    แม่พิมพ์ย่อยที่ถูกทำให้โค้งนั้นถูกยึดให้มั่นคงกับฐานรวงผึ้งโดยใช้กุญแจแรงดึงขันตัวหนีบให้ตึง
 
แม่พิมพ์ฟอยล์ทองเหลืองที่ถูกทำให้โค้งถูกใส่ลงบนฐานรวงผึ้งโรตารี่
ภาพ 4 – แม่พิมพ์ย่อย – แม่พิมพ์ฟอยล์ทองเหลืองที่ถูกทำให้โค้งถูกใส่ลงบนฐานรวงผึ้งโรตารี่

แม่พิมพ์แม่เหล็ก

แม่พิมพ์ฟอยล์แม่เหล็กทำงานบนหลักการเดียวกันกับแม่พิมพ์เหล็กกล้าแบบยืดหยุ่นที่ถูกใช้สำหรับทำการตัดโครงของรูปร่างฉลากสินค้า
    แม่พิมพ์ถูกทำจาก”แผ่นบาง ๆ”ที่ยืดหยุ่นที่มีเหล็กกล้าค้ำด้านหลังและชั้นผิวหน้าทองแดงซึ่งพาภาพพิมพ์ฟอยล์ ทองแดงถูกนำมาใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวนำความร้อนที่ดี
    แผ่นบางๆ ที่ถูกทำเป็นรูปภาพถูกวางตำแหน่งลงบนกระบอกแม่เหล็กที่ถูกทำให้ร้อน(ดูภาพ 2.14)และกระบอกและแม่พิมพ์ถูกใส่ลงในหน่วยพิมพ์ฟอยล์ด้วยวิธีการเหมือนกันกับแผ่นแม่พิมพ์โรตารี่แผ่นหนึ่ง
 
ระบอกฐานแม่เหล็ก
ภาพ 4 – กระบอกฐานแม่เหล็ก
    การสร้างรูปภาพของแผ่นบาง ๆที่ใช้พิมพ์ฟอยล์ชนิดนี้ทำด้วยวิธีเหมือนกันกับกระบวนการกัดด้วยสารเคมีที่ใช้สำหรับสร้างรูปภาพให้กับแม่พิมพ์พื้นราบที่เป็นทองแดง
    การใส่และการถอดแผ่นพิมพ์ฟอยล์บาง ๆนี้เป็นการทำงานที่ง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบอกแม่เหล็กถูกใส่ด้วยหมุดซึ่งตรงกับรูวางตำแหน่งของแผ่นพิมพ์ฟอยล์ เป็นการทำให้รีจิสสเตชั่นเป็นการทำงานที่ง่าย
    ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของแม่พิมพ์ชนิดนี้คือมันเปลี่ยนงานระหว่างการผลิตงานได้ง่าย