• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ส่วนของตลาดฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับการเพิ่มมูลค่า


 

Added-value

ส่วนของตลาดฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับการเพิ่มมูลค่า


                ตลาดพิเศษโดยเฉพาะ เช่น สินค้าด้านสุขภาพ ด้านความงาม และเครื่องดื่มราคาสูง นั้นต้องการแรงดึงดูดใจจากการมองเห็นตราสินค้าและการหีบห่อเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีตลาดย่อยอีกหลายส่วนที่เจ้าของแบรนด์สินค้าพยายามเล็งเป้าไปที่ผู้บริโภคที่มีความร่ำรวยกว่า

                การแข่งขันกันระหว่างแบรนด์และความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างจากการมองเห็นบนชั้นวางในซุปเปอร์มาเก็ตรวมทั้งการแข่งขันอย่างเข้มข้นในสินค้าด้านความงามและสุขภาพจนเกิดการแนะนำสินค้าแบรนด์ส่วนตัวและสินค้าที่มีนวัตกรรมที่เตะตามากกว่าขึ้นมา เป็นตัวขับเคลื่อนความซับซ้อนของการออกแบบกราฟฟิคและการประดับตกแต่งพื้นผิวของมัน

                ในตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ราคาสูงก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ใช้ฉลากสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ตกแต่งอย่างดี พร้อมกับมีคุณลักษณะนิรภัยร่วมด้วยหลายอย่าง เช่น ฮาโลแกรม รหัสความปลอดภัยขนาดเล็กมาก น้ำหมึกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมและขัดขวางการปลอมแปลงต่างๆ

                ตลาดใหม่สำหรับฉลากสินค้าเครื่องดื่มราคาสูงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดสำหรับฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว คือ เบียร์ราคาสูง ซึ่งมีการเพิ่มมูลค่าฉลากสินค้าที่ฟิล์มอยู่บนฟิล์มให้โดดเด่นโดยใช้น้ำหมึกสีโลหะ

                ฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารของตัวเองโดยทั่วไปที่ราคาถูก และ คุณภาพต่ำ นั้น ในตอนนี้ผู้ค้าปลีกเริ่มมีการพัฒนาให้มันดูดีมีราคาและคุณภาพสูงขึ้น มีนวัตกรรมมากกว่าทำเลียนแบบผู้อื่น แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีรูปร่าง สี ภาพ และ ตัวอักษร ทำให้เกิดความประทับใจกับผู้บริโภคและทำให้สินค้าโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในชั้นวางด้วยกัน