• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

องค์ประกอบสำคัญของการออกแบบป้าย มีอะไรบ้าง?

               การออกแบบป้ายมีผลต่อการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงองค์ประกอบการออกแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจน มองเห็นได้ และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ป้ายที่ออกแบบมาอย่างดีจะดึงดูดความสนใจและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างไหลลื่น ต่อไปนี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สำหรับการออกแบบป้ายให้ประสบความสำเร็จ

          1. ข้อความกระชับอ่านง่าย
 • เขียนข้อความให้กระชับและตรงประเด็น ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
 • ใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อความที่จะสื่อ หลีกเลี่ยงตัวหนังสือที่ละเอียดหรืออ่านยากเกินไป

                    1. ข้อความกระชับอ่านง่าย เขียนข้อความให้กระชับและตรงประเด็น ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อความที่จะสื่อ หลีกเลี่ยงตัวหนังสือที่ละเอียดหรืออ่านยากเกินไป

          2. การมองเห็นและการอ่าน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีข้อความและพื้นหลังมีความคอนทราสต์กันชัดเจนเพื่อให้อ่านง่ายที่สุด และยังช่วยเพิ่มการมองเห็นอีกด้วย 
 • เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับระยะการมองเห็น อาจจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่สำหรับป้ายที่มองจากระยะไกลหรือในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น
          3. โทนสี
 • ใช้สีที่สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข้อความและพื้นหลัง อาจใช้จิตวิทยาของสีหรือใช้สีที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์
 • ใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เพื่อสร้างความน่าจดจำ
          4. กราฟิกและภาพ
 • ผสานรวมไอคอนหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดสายตาและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • การทำรูปภาพให้ชัดเจนจะช่วยเสริมข้อความ และทำให้ป้ายนี้ดูโดดเด่น

                      2. การมองเห็นและการอ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีข้อความและพื้นหลังมีความคอนทราสต์กันชัดเจนเพื่อให้อ่านง่ายที่สุด และยังช่วยเพิ่มการมองเห็นอีกด้วย  เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับระยะการมองเห็น อาจจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่สำหรับป้ายที่มองจากระยะไกลหรือในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น           3. โทนสี ใช้สีที่สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข้อความและพื้นหลัง อาจใช้จิตวิทยาของสีหรือใช้สีที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ ใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เพื่อสร้างความน่าจดจำ           4. กราฟิกและภาพ ผสานรวมไอคอนหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดสายตาและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การทำรูปภาพให้ชัดเจนจะช่วยเสริมข้อความ และทำให้ป้ายนี้ดูโดดเด่น

          5. เค้าโครงและองค์ประกอบ
 • สร้างลำดับชั้นของข้อมูลให้ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่สำคัญที่ต้องการนำเสนอนั้นโดดเด่น
 • ปล่อยให้มีช่องว่างเพียงพอเพื่อป้องไม่ให้ภาพดูรกเกะกะ เค้าโครงที่มีความสมดุลจะช่วยเพิ่มความสวยงามอ่านง่าย
          6. ความชัดเจนในระยะไกล
 • อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของป้ายก็คือ ต่องสามารถุอ่านได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล เพราะฉะนั้นการออกแบบป้ายควรคำนึงถึงมุมมองการมองเห็นในระยะต่างๆ
 • ใช้วลีที่กระชับและบรรทัดข้อความสั้นเพื่อให้อ่านง่าย โดยเฉพาะป้ายที่มองจากระยะไกล
          7. กฏระเบียบข้อบังคับ
 • ควรปรึกษาโดยตรงกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การออกแบบป้ายโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งกฎระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจมีความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระหว่างกระบวนการออกแบบและติดตั้ง
          8. ออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์
 • หากป้ายแสดงถึงธุรกิจหรือองค์กร ให้รวมองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ลงไปด้วย เช่น โลโก้ สี มาสคอต เป็นต้น ช่วยเสริมความไว้วางใจและความภักดีของแบรนด์ ช่วยให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและสวยงาม ทำให้แบรนด์ของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้นและจดจำได้ง่ายในบริบทต่างๆ
          9. คำกระตุ้นการตัดสินใจ (ถ้ามี)
 • คำแนะนำที่ชัดเจน: หากป้ายกำหนดให้ผู้ชมต้องดำเนินการ ควรให้คำแนะนำที่ชัดเจนกระชับ และใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ เช่น "เยี่ยมชมเลย" หรือ "โทรเลยวันนี้" เป็นต้น
          10. การทดสอบและข้อเสนอแนะ
 • รวบรวมความคิดเห็นคำติชมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หากทำเช่นนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้เป็นอย่างมาก

                     5. เค้าโครงและองค์ประกอบ สร้างลำดับชั้นของข้อมูลให้ชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่สำคัญที่ต้องการนำเสนอนั้นโดดเด่น ปล่อยให้มีช่องว่างเพียงพอเพื่อป้องไม่ให้ภาพดูรกเกะกะ เค้าโครงที่มีความสมดุลจะช่วยเพิ่มความสวยงามอ่านง่าย           6. ความชัดเจนในระยะไกล อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของป้ายก็คือ ต่องสามารถุอ่านได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล เพราะฉะนั้นการออกแบบป้ายควรคำนึงถึงมุมมองการมองเห็นในระยะต่างๆ ใช้วลีที่กระชับและบรรทัดข้อความสั้นเพื่อให้อ่านง่าย โดยเฉพาะป้ายที่มองจากระยะไกล           7. กฏระเบียบข้อบังคับ ควรปรึกษาโดยตรงกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การออกแบบป้ายโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งกฎระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจมีความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระหว่างกระบวนการออกแบบและติดตั้ง           8. ออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ หากป้ายแสดงถึงธุรกิจหรือองค์กร ให้รวมองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ลงไปด้วย เช่น โลโก้ สี มาสคอต เป็นต้น ช่วยเสริมความไว้วางใจและความภักดีของแบรนด์ ช่วยให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและสวยงาม ทำให้แบรนด์ของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้นและจดจำได้ง่ายในบริบทต่างๆ           9. คำกระตุ้นการตัดสินใจ (ถ้ามี) คำแนะนำที่ชัดเจน: หากป้ายกำหนดให้ผู้ชมต้องดำเนินการ ควรให้คำแนะนำที่ชัดเจนกระชับ และใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ เช่น

               การออกแบบป้ายให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จะทำให้น่าดึงดูดสายตาและสื่อสารได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะในที่ร่มหรือกลางแจ้ง ป้ายมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูล เชิญชวน และสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชม