• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

แผ่นพับคืออะไร? คุณสมบัติที่สำคัญและประโยชน์การใช้งานมีอะไรบ้าง

แผ่นพับคืออะไร?

               แผ่นพับหรือโบรชัวร์เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลายและคอยให้ข้อมูลซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การศึกษาให้ข้อมูลต่างๆ เป็นสื่อที่กระชับ ดึงดูดสายตา และจัดระเบียบให้อ่านง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม องค์กร ทั้งนี้แผ่นพับมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แผ่นพับ2ทบไปจนถึงจุลสารหลายหน้า มีบทบาทสำคัญในด้านการตลาด การสื่อสาร และการศึกษาด้วยเช่นกัน


คุณสมบัติที่สำคัญของแผ่นพับ

 • ดึงดูดสายตา
ดึงดูดสายตาโดยใช้กราฟิก รูปภาพ สี และตัวพิมพ์ที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
 • เนื้อหาที่กระชับ
นำเสนอข้อมูลอย่างกระชับ ควรใช้ข้อความที่ตรงประเด็นอ่านแล้วย่อยง่าย เข้าใจในทันที
 • มีเค้าโครงที่มีวัตถุประสงค์ 
ควรมีเลย์เอาต์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดี โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนหัว หัวข้อย่อย และกล่องคำบรรยายเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีโครงสร้าง
 • การพกพา 
มีขนาดกะทัดรัดและพกพาได้ ทำให้สะดวกในการพกพา แจกจ่าย และแบ่งปันในงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า หรือทางไปรษณีย์โดยตรง
 • ข้อมูลข่าวสาร 
แม้จะมีขนาดเล็ก โบรชัวร์ก็มีข้อมูลและสามารถให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของเนื้อหา รวมถึงคุณประโยชน์ คุณสมบัติ และรายละเอียดที่สำคัญได้เป็นอย่างดี
 • หลากหลายประเภท
แผ่นพับนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งพับสองทบ สามพับ พับบานประตู พับตัว Z และแบบหนังสือเล่มเล็ก ช่วยให้การออกแบบและการนำเสนอเนื้อหามีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ความสามารถในการอ่าน 
ควรออกแบบให้อ่านง่าย โดยมีแบบอักษร สี และคัดสรรขนาดข้อความมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
 • ลำดับชั้นข้อมูล
สร้างลำดับชั้นของข้อมูลเพื่อแนะนำผู้อ่านผ่านเนื้อหา โดยเน้นประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบ
 • คำกระตุ้นการตัดสินใจ
แผ่นพับหรือโบรชัวร์จำนวนมากมักมีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะ เช่น ซื้อสินค้า เข้าร่วมกิจกรรม หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น
 • ความยั่งยืน
การใช้วัสดุและหมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อุตสาหกรรมบางแห่งมีกฎระเบียบที่ควบคุมเนื้อหาของเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมักใช้ภาพที่น่าสนใจและภาษาที่โน้มน้าวใจแก่ผู้อ่าน

                                        แผ่นพับคืออะไร?                แผ่นพับหรือโบรชัวร์เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลายและคอยให้ข้อมูลซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การศึกษาให้ข้อมูลต่างๆ เป็นสื่อที่กระชับ ดึงดูดสายตา และจัดระเบียบให้อ่านง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม องค์กร ทั้งนี้แผ่นพับมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แผ่นพับ2ทบไปจนถึงจุลสารหลายหน้า มีบทบาทสำคัญในด้านการตลาด การสื่อสาร และการศึกษาด้วยเช่นกัน คุณสมบัติที่สำคัญของแผ่นพับ ดึงดูดสายตา ดึงดูดสายตาโดยใช้กราฟิก รูปภาพ สี และตัวพิมพ์ที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เนื้อหาที่กระชับ นำเสนอข้อมูลอย่างกระชับ ควรใช้ข้อความที่ตรงประเด็นอ่านแล้วย่อยง่าย เข้าใจในทันที มีเค้าโครงที่มีวัตถุประสงค์  ควรมีเลย์เอาต์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดี โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนหัว หัวข้อย่อย และกล่องคำบรรยายเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีโครงสร้าง การพกพา  มีขนาดกะทัดรัดและพกพาได้ ทำให้สะดวกในการพกพา แจกจ่าย และแบ่งปันในงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า หรือทางไปรษณีย์โดยตรง ข้อมูลข่าวสาร  แม้จะมีขนาดเล็ก โบรชัวร์ก็มีข้อมูลและสามารถให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของเนื้อหา รวมถึงคุณประโยชน์ คุณสมบัติ และรายละเอียดที่สำคัญได้เป็นอย่างดี หลากหลายประเภท แผ่นพับนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งพับสองทบ สามพับ พับบานประตู พับตัว Z และแบบหนังสือเล่มเล็ก ช่วยให้การออกแบบและการนำเสนอเนื้อหามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ความสามารถในการอ่าน  ควรออกแบบให้อ่านง่าย โดยมีแบบอักษร สี และคัดสรรขนาดข้อความมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ลำดับชั้นข้อมูล สร้างลำดับชั้นของข้อมูลเพื่อแนะนำผู้อ่านผ่านเนื้อหา โดยเน้นประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบ คำกระตุ้นการตัดสินใจ แผ่นพับหรือโบรชัวร์จำนวนมากมักมีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะ เช่น ซื้อสินค้า เข้าร่วมกิจกรรม หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น ความยั่งยืน การใช้วัสดุและหมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ อุตสาหกรรมบางแห่งมีกฎระเบียบที่ควบคุมเนื้อหาของเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมักใช้ภาพที่น่าสนใจและภาษาที่โน้มน้าวใจแก่ผู้อ่าน

ประเภทของแผ่นพับ

 1. แบบพับสองทบ: เป็นการพับครึ่ง ทำให้เกิดเป็นสี่ช่องสำหรับเนื้อหา
 2. แบบพับสามทบ: หนึ่งในประเภทที่พบบ่อยที่สุด โดยจะพับเป็นสามส่วน ทำให้เกิดเป็นหกแผ่น
 3. แบบพับบานประตู: มีลักษณะเป็นสองแผงด้านข้างที่เปิดเหมือนบานประตูเพื่อเปิดเผยเนื้อหาส่วนกลาง
 4. แบบพับรูปตัว Z: จะพับเป็นรูปตัว “Z” สามารถใส่ได้หลายแผงและนำเสนอข้อมูลตามลำดับได้
 5. โบรชัวร์หนังสือเล่มเล็ก: ประกอบด้วยหลายหน้าและมักจะเย็บอานหรือเข้าเล่มเหมือนหนังสือเล่มเล็ก

ประโยชน์การใช้งาน

               1. การตลาดและการส่งเสริมการขาย
        
ธุรกิจต่างๆ ใช้เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของตนต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า พวกเขาสามารถเน้นคุณสมบัติหลัก คุณประโยชน์ และข้อมูลราคาได้

               2. โปรโมชั่นกิจกรรม
        ใช้สำหรับให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประชุม การสัมมนา งานแสดงสินค้า เทศกาล และกิจกรรมอื่นๆ มักประกอบด้วยตารางเวลา รายละเอียดสถานที่ และข้อมูลการลงทะเบียน เป็นต้น

               3. การท่องเที่ยวและการเดินทาง
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาศัยโบรชัวร์กันอย่างกว้างขวางเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และกิจกรรมในท้องถิ่นนั้นๆ

               4. สถาบันการศึกษา
        วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งข้างในมีรายละเอียดหลายอย่าง เช่น ข้อมูลสาขาวิชา สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต ประวัติคณะ ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน เป็นต้น

               5. การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
        ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพใช้ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ทางเลือกในการรักษา การดูแลป้องกัน และการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังกล่าวถึงข้อกังวลและเงื่อนไขด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอีกด้วย

               6. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและผู้สนับสนุน
        กลุ่มไม่แสวงผลกำไรจัดทำเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษยธรรม มักมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมการสนับสนุน การบริจาค และอาสาสมัคร

               7. การเผยแพร่ข้อมูล
        รัฐบาลและหน่วยงานบริการสาธารณะจะแจกแผ่นพับเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับบริการ โครงการ และนโยบายต่างๆ โครงการด้านสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

                8. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์
        ธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโบรชัวร์ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อเสนอพิเศษต่างๆ

                9. อสังหาริมทรัพย์
        ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ใช้ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือเช่า ให้รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รูปภาพ และข้อมูลติดต่อสำหรับผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่า

               10. ศิลปะและวัฒนธรรม
        พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และโรงละครจัดทำโบรชัวร์ขึ้นเพื่อส่งเสริมนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งมักประกอบไปด้วยโปรไฟล์ศิลปินและคำอธิบายนิทรรศการ

               11. บริการทางการเงิน
        ธนาคาร บริษัทการลงทุน และบริษัทประกันภัยใช้แผ่นพับสำหรับอธิบายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการ และโอกาสในการลงทุนแก่ลูกค้า

               12. อาหารและการต้อนรับ
        ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรม ใช้เพื่อนำเสนอเมนู อาหารจานพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก และความสามารถในการจัดกิจกรรม

               13. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
        ผู้แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการมักจะแจกแก่ผู้เข้าชม โดยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดการติดต่อ

               14. การสื่อสารองค์กร
        บริษัทต่างๆ ใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาจจัดทำคู่มือพนักงาน รายงานประจำปี และประวัติบริษัทในรูปแบบของแผ่นพับ

โดยสรุป แผ่นพับหรือโบรชัวร์เป็นเอกสารที่มีขนาดกะทัดรัดและดึงดูดสายตา ซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการตลาด การศึกษา และการสื่อสาร

                                        ประเภทของแผ่นพับ แบบพับสองทบ: เป็นการพับครึ่ง ทำให้เกิดเป็นสี่ช่องสำหรับเนื้อหา แบบพับสามทบ: หนึ่งในประเภทที่พบบ่อยที่สุด โดยจะพับเป็นสามส่วน ทำให้เกิดเป็นหกแผ่น แบบพับบานประตู: มีลักษณะเป็นสองแผงด้านข้างที่เปิดเหมือนบานประตูเพื่อเปิดเผยเนื้อหาส่วนกลาง แบบพับรูปตัว Z: จะพับเป็นรูปตัว “Z” สามารถใส่ได้หลายแผงและนำเสนอข้อมูลตามลำดับได้ โบรชัวร์หนังสือเล่มเล็ก: ประกอบด้วยหลายหน้าและมักจะเย็บอานหรือเข้าเล่มเหมือนหนังสือเล่มเล็ก ประโยชน์การใช้งาน                1. การตลาดและการส่งเสริมการขาย         ธุรกิจต่างๆ ใช้เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของตนต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า พวกเขาสามารถเน้นคุณสมบัติหลัก คุณประโยชน์ และข้อมูลราคาได้                2. โปรโมชั่นกิจกรรม         ใช้สำหรับให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประชุม การสัมมนา งานแสดงสินค้า เทศกาล และกิจกรรมอื่นๆ มักประกอบด้วยตารางเวลา รายละเอียดสถานที่ และข้อมูลการลงทะเบียน เป็นต้น                3. การท่องเที่ยวและการเดินทาง         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาศัยโบรชัวร์กันอย่างกว้างขวางเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และกิจกรรมในท้องถิ่นนั้นๆ                4. สถาบันการศึกษา         วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งข้างในมีรายละเอียดหลายอย่าง เช่น ข้อมูลสาขาวิชา สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต ประวัติคณะ ข้อกำหนดการรับเข้าเรียน เป็นต้น                5. การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี         ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพใช้ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ทางเลือกในการรักษา การดูแลป้องกัน และการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังกล่าวถึงข้อกังวลและเงื่อนไขด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอีกด้วย                6. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและผู้สนับสนุน         กลุ่มไม่แสวงผลกำไรจัดทำเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษยธรรม มักมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมการสนับสนุน การบริจาค และอาสาสมัคร                7. การเผยแพร่ข้อมูล         รัฐบาลและหน่วยงานบริการสาธารณะจะแจกแผ่นพับเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับบริการ โครงการ และนโยบายต่างๆ โครงการด้านสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น                 8. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์         ธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซออกแบบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโบรชัวร์ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อเสนอพิเศษต่างๆ                 9. อสังหาริมทรัพย์         ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ใช้ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือเช่า ให้รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รูปภาพ และข้อมูลติดต่อสำหรับผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่า                10. ศิลปะและวัฒนธรรม         พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และโรงละครจัดทำโบรชัวร์ขึ้นเพื่อส่งเสริมนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งมักประกอบไปด้วยโปรไฟล์ศิลปินและคำอธิบายนิทรรศการ                11. บริการทางการเงิน         ธนาคาร บริษัทการลงทุน และบริษัทประกันภัยใช้แผ่นพับสำหรับอธิบายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการ และโอกาสในการลงทุนแก่ลูกค้า                12. อาหารและการต้อนรับ         ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรม ใช้เพื่อนำเสนอเมนู อาหารจานพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก และความสามารถในการจัดกิจกรรม                13. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ         ผู้แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการมักจะแจกแก่ผู้เข้าชม โดยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดการติดต่อ                14. การสื่อสารองค์กร         บริษัทต่างๆ ใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาจจัดทำคู่มือพนักงาน รายงานประจำปี และประวัติบริษัทในรูปแบบของแผ่นพับ โดยสรุป แผ่นพับหรือโบรชัวร์เป็นเอกสารที่มีขนาดกะทัดรัดและดึงดูดสายตา ซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการตลาด การศึกษา และการสื่อสาร