• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

โรงพิมพ์ออนไลน์และออนดีมานด์ด้วยมีไหม?

โรงพิมพ์ออนไลน์และออนดีมานด์

โรงพิมพ์ออนไลน์และออนดีมานด์ด้วยมีไหม?

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ โรงพิมพ์ทันสมัยที่เรารู้จักกันพิมพ์งานโดยใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟเซทเป็นหลัก ทำแม่พิมพ์ด้วยเครื่องยิงเพลทด้วยแสงเลเซอร์หรือที่เราเรียกกันว่าระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท และระบบงานหลังจากพิมพ์เสร็จ เช่นงานตัด งานเคลือบฟิล์ม OPP งานเคลือบด้วยวานิช เคลือบวอเตอร์เบส เคลือบสปอตยูวี การประทับร้อนด้วยฟอยด์สีเงิน สีทอง หรือ งานปั้มนูน ในเมืองไทยก็เริ่มพัฒนามาทำตลาดออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์โรงพิมพ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็มีไม่กี่โรงพิมพ์ที่สามารถรับงานจำนวนน้อยๆได้ในราคาไม่แพง โดยที่ยังคงคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีและทำงานเสร็จส่งมอบได้อย่างรวดเร็วด้วยได้
ทำไมจึงมีโรงพิมพ์จำนวนไม่มากนักที่สามารถทำงานออนไลน์และออนดีมานด์ หรือโรงพิมพ์ที่รับงานทางอินเตอร์เน็ตและรับงานจำนวนน้อยที่ลูกค้าต้องการได้ หลายท่านยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่าทำไมถึงมีน้อยนัก จึงอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันที่โรงพิมพ์จะสามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะว่าโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ก็อยากได้งานที่มีจำนวนมาก ซึ่งหมายถึง รายรับที่มากกว่า ไม่ต้องสูญเสียเวลาที่จะต้องเปลี่ยนงาน ตั้งเครื่องใหม่ สิ้นเปลืองวัสดุ เช่นกระดาษและน้ำยา น้ำหมึก ในการตั้งเครื่องพิมพ์ การที่โรงพิมพ์จะทำงานจำนวนน้อยได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพสูง ในต้นทุนที่ต่ำนั้น จะต้องมีการวางแผนการลงทุนใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการผลิต ตั้งแต่เริ่มกระบวนการงานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ และ งานหลังการพิมพ์ ตลอดจนสร้างระบบการรับงาน การบริหารการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ และ ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนี้อย่างดี มีเงินทุน มีความสามารถในการบริหารธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุนทรัพย์ที่ลงทุนไป
ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์จะมีการพัฒนาไปสู่ระบบติจิตอล ที่เป็นระบบผงหมึกแห้ง(Dry Toner) และ ระบบ LED UV inkjet ความเร็วสูงแล้ว ทำให้เกิดการลงทุนสร้างโรงพิมพ์ที่มีการพิมพ์ระบบดิจิตอลให้บริการออนไลน์และออนดีมานด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งสองระบบนี้ยังไม่นิ่งและมีมูลค่าการลงทุนสูง ต้นทุนต่อหน่วยยังสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการพิมพ์ออฟเซท ประกอบกับอายุการใช้งานของเครื่องหรือการเสื่อมสภาพของเครื่องยังไม่ได้รับการเปิดเผยจากผู้ผลิตอย่างน่าเชื่อถือ การซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องพิมพ์สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพที่ดีตลอดเวลา ยังเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของเทคโนโลยีเท่านั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถหันไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นใดได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซมได้เมื่อเครื่องใช้งานไม่ได้และเจ้าของเทคโนโลยีหยุดการผลิตอะไหล่สนับสนุนแล้ว การคำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วยจึงไม่สามารถทำได้อย่างมั่นใจ ได้แต่เชื่อสิ่งที่ผู้จำหน่ายเครื่องหรือเทคโนโลยีเอ่ยอ้าง ผู้ลงทุนจึงต้องทำการตลาดอย่างหนักเพื่อให้ได้ปริมาณและจำนวนลูกค้าให้มากที่สุดในห้วงเวลาที่สั้นที่สุด ทำให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนเกิดความคุ้มค่าเร็วที่สุดก่อนระบบการผลิตจะมีปัญหา ท่านคงพอพบเห็นได้บ้างว่าทำไมหลายกิจการที่ให้บริการโรงพิมพ์ออนไลน์และออนดีมานด์เลิกกิจการ ล้มหายตายจากไปจากที่เคยให้บริการอยู่ในอินเตอร์เน็ต เพราะมีรายรับไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป
กล่าวโดยสรุปก็คือโรงพิมพ์ออนไลน์และออนดีมานด์ด้วยมีให้บริการอยู่ แยกออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทโรงพิมพ์ระบบออฟเซท เช่น โรงพิมพ์ต้นฉบับ(www.tonchabub.co.th) ที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ ตลอดจนระบบการบริหารการผลิตที่ทันสมัยสอดคล้องกับการให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว และ ระบบโรงพิมพ์ดิจิตอล ซึ่งก็มีอยู่หลายโรงพิมพ์ ทั้งที่เป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์เองและรับงานส่งโรงพิมพ์ดิจิตอลต่างๆที่เป็นพันธมิตรกัน ก่อนที่ท่านจะเลือกใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามพูดคุยในรายละเอียดที่ท่านต้องการได้ทุกแห่ง