• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

บิลชุดละ 2 ใบ กระดาษธรรมดา

 • บิลชุดละ 2 ใบ กระดาษธรรมดา


จำนวนเล่ม ราคาต่อเล่ม
A4 A5 A6 A7 ตัด 8/2 ตัด 8/4 ตัด 8/8
1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี
10 111.50 139.16 97.04 127.28 90.56 119.72 86.24 116.48 100.41 130.52 92.72 122.96 86.24 117.56
20 81.53 98.12 59.24 74.36 52.76 67.88 48.44 63.56 71.12 89.48 54.92 70.04 50.60 65.72
30 71.36 84.08 48.44 60.32 39.80 49.52 35.48 46.28 60.32 75.44 45.20 56.00 37.64 47.36
40 66.14 77.60 44.12 53.84 33.32 40.88 30.08 37.64 55.05 68.96 39.80 49.52 31.16 38.72
50 62.90 72.20 40.88 49.52 30.08 36.56 25.76 32.24 51.81 63.56 36.56 45.20 27.92 34.40
100 57.55 63.86 35.47 39.63 23.38 25.62 16.67 18.20 46.46 52.29 29.93 33.84 20.61 23.06
200 52.83 58.30 33.56 36.71 21.98 24.05 15.39 16.51 41.74 46.72 28.01 30.92 19.20 21.16
300 52.84 57.63 32.20 35.18 21.03 22.94 14.58 15.65 41.75 46.06 26.65 29.39 18.26 20.04
400 51.76 56.22 31.30 34.04 20.26 21.84 13.93 14.97 40.67 44.65 25.76 28.25 17.49 18.95
500 51.18 55.33 30.61 33.15 19.68 21.27 13.05 14.48 40.09 43.75 25.07 27.36 16.91 18.38
1000 48.72 52.04 29.29 31.36 18.47 19.73 12.46 13.26 37.63 40.46 23.74 25.58 15.69 16.84
2000 46.79 49.63 28.06 29.72 17.81 18.84 11.85 12.49 35.70 38.06 22.52 23.93 15.03 15.95
3000 46.15 48.83 27.42 28.92 17.42 18.33 11.62 12.19 35.06 37.26 21.87 23.13 14.65 15.44
4000 45.87 48.47 27.10 28.52 17.19 18.02 11.52 12.04 34.78 36.90 21.55 22.73 14.42 15.13
5000 45.67 48.22 26.94 28.31 17.01 17.79 11.42 11.90 34.58 36.65 21.39 22.52 14.24 14.90

บิล 2 ใบชุด เล่มละ 50 ชุด

1 เล่ม มี 50 ชุด - 1 ชุดมี 2 แผ่น แผ่นบนเป็นกระดาษปอนด์ขาวปรุฉีกได้ แผ่นล่างเป็นกระดาษปรู๊ฟติดเล่ม ตีเล่มที่และเลขที่ทุกใบ

Spec

 • กระดาษ : แผ่นบนกระดาษปอนด์ขาว 55 แกรม | แผ่นล่าง เป็นกระดาษปรู๊ฟ
 • สี : 1 สี  | 2 สี
 • ขนาดมาตรฐาน : A4 (21 x 29.7 ซม.),A5 (21 x 14.8 ซม.),A6 (10.5 x 14.8 ซม.),A7 (10.5 x 7.4 ซม.) ,8/2 (19.2 x 26.0 ซม.) |  8/4 (13.0 x 19.20 ซม.) | 8/8 (9.6 x 13.0 ซม.)
 • งานที่เสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : -
 • หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค ถ้าเย็บเล่มแบบปรุฉีกขนาดหลังปรุฉีกจะลดลง 1 ซม.
 • หมายเหตุ 2 :  บิล 1 ชุดจะมี 2 ใบ  โดยทั้ง 2 ใบจะใช้แบบพิมพ์เดียวกัน ไม่มีคำว่าต้นฉบับ-สำเนา  ถ้าลูกค้าต้องการพิมพ์แบบต้นฉบับ-สำเนาสามารถขอราคาเพิ่มได้ทาง email หรือทางแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ติดต่อขอใบเสนอราคา