• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

บิลชุดละ 2 ใบ กระดาษธรรมดา

 • บิลชุดละ 2 ใบ กระดาษธรรมดา


จำนวนเล่ม ราคาต่อเล่ม
A4 A5 A6 A7 ตัด 8/2 ตัด 8/4 ตัด 8/8
1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี 1 สี 2 สี
10 99.00 127.00 88.00 116.00 82.00 109.00 78.00 106.00 91.00 119.00 84.00 112.00 78.00 107.00
20 71.00 89.00 53.00 67.00 47.00 61.00 43.00 57.00 64.00 81.00 49.00 63.00 45.00 59.00
30 62.00 76.00 43.00 54.00 35.00 44.00 31.00 41.00 54.00 68.00 40.00 50.00 33.00 42.00
40 57.00 70.00 39.00 48.00 29.00 36.00 26.00 33.00 49.00 62.00 35.00 44.00 27.00 34.00
50 54.00 65.00 36.00 44.00 26.00 32.00 22.00 28.00 46.00 57.00 32.00 40.00 24.00 30.00
100 43.00 51.50 27.00 32.50 17.50 21.50 12.00 15.00 36.00 43.50 23.00 28.50 15.50 19.50
200 40.00 46.00 24.50 28.50 16.00 19.00 10.50 12.50 32.50 38.00 21.00 24.50 14.00 17.00
300 38.50 43.50 23.50 26.50 15.00 17.50 10.00 11.50 31.00 35.50 19.50 23.00 13.00 15.50
400 37.50 42.00 22.50 25.50 14.50 16.50 9.50 11.00 30.50 34.50 19.00 21.50 12.50 14.50
500 37.00 41.00 22.00 24.50 14.00 15.50 9.00 10.50 29.50 33.00 18.50 21.00 12.00 14.00
1000 34.50 37.50 20.50 22.50 12.50 14.00 8.00 9.00 27.00 30.00 17.00 18.50 11.00 12.00
2000 33.00 35.00 19.50 21.00 12.00 13.00 7.50 8.00 25.50 27.50 15.50 17.00 10.00 11.00
3000 32.00 34.50 19.00 20.00 11.50 12.50 7.00 8.00 25.00 26.50 15.00 16.50 9.50 10.50
4000 31.50 34.00 18.50 19.50 11.00 12.00 6.75 7.50 24.50 26.00 14.50 16.00 9.25 10.00
5000 31.25 33.50 18.00 19.25 10.75 11.50 6.50 7.25 24.00 25.75 14.25 15.50 9.00 9.75

บิลกระดาษธรรมดา 2 ใบชุด เล่มละ 50 ชุด

1 เล่ม มี 50 ชุด - 1 ชุดมี 2 แผ่น แผ่นบนเป็นกระดาษปอนด์ขาวปรุฉีกได้ แผ่นล่างเป็นกระดาษปรู๊ฟติดเล่ม ตีเล่มที่และเลขที่ทุกใบ

Spec

 • กระดาษ : แผ่นบนกระดาษปอนด์ขาว 55 แกรม | แผ่นล่าง เป็นกระดาษปรู๊ฟ
 • สี : 1 สี  | 2 สี
 • ขนาดมาตรฐาน : A4 (21 x 29.7 ซม.),A5 (21 x 14.8 ซม.),A6 (10.5 x 14.8 ซม.),A7 (10.5 x 7.4 ซม.)
 • ขนาดสูงสุด : A4 (21.0 x 32.0 ซม.) | A5 (16.0 x 21.0 ซม.) | A6 (10.8 x 16.0 ซม.) | A7 (8.0 x 10.8 ซม.) | 8/2 (19.2 x 26.0 ซม.) |  8/4 (13.0 x 19.20 ซม.) | 8/8 (9.6 x 13.0 ซม.)
 • งานที่เสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : -
 • หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าอาร์ตเวิร์ค ถ้าเย็บเล่มแบบปรุฉีกขนาดหลังปรุฉีกจะลดลง 1 ซม.
 • หมายเหตุ 2 :  บิล 1 ชุดจะมี 2 ใบ  โดยทั้ง 2 ใบจะใช้แบบพิมพ์เดียวกัน ไม่มีคำว่าต้นฉบับ-สำเนา  ถ้าลูกค้าต้องการพิมพ์แบบต้นฉบับ-สำเนาสามารถขอราคาเพิ่มได้ทาง email หรือทางแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ติดต่อขอใบเสนอราคา