• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

เมนูปีกผีเสื้อ

  • เมนูปีกผีเสื้อ
  • เมนูปีกผีเสื้อ


โฟโต้บุ๊คแนวนอน ราคาต่อเล่ม
เนื้อใน 2 คู่ เพิ่มหน้า คู่ละ(2 หน้า)
ปกแข็ง พิมพ์ภาพหุ้มจั่วปัง เข้าเล่มปีกผีเสื้อ
Standard กระดาษอาร์ต ประกบหน้าหลัง 500 120
Flush Mount ติดแกนสีดำ 0.5 มม. 540 138
Flush Mount ติดแกนสีขาว 1.0 มม. 550 143
ติดต่อขอใบเสนอราคา