• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

ซองฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 15 x 19 นิ้ว

 • ซองฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 15 x 19 นิ้ว
 • ซองฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 15 x 19 นิ้ว
 • ซองฟิล์มเอกซเรย์ ขนาด 15 x 19 นิ้ว


จำนวน(ซอง) ราคาต่อซอง
100 15.52
200 9.89
300 8.01
400 7.08
500 6.51
600 6.14
700 5.87
800 5.67
900 5.51
1,000 5.39
2,000 4.62
3,000 4.37
4,000 4.24
5,000 4.17
6,000 4.11
7,000 4.08
8,000 4.05
9,000 4.03
10,000 4.01
20,000 3.99
30,000 3.99
40,000 3.98
50,000 3.98
60,000 3.98
70,000 3.98
80,000 3.98
90,000 3.98
100,000 3.98

Spec

 • กระดาษ :  น้ำตาล KA 125 แกรม

 • สี : 1 สี 1 หน้า (1/0)

 • ขนาด : 15” x 19”

 • งานที่เสร็จแล้ว : ห่อด้วยฟิล์มหด และใส่กล่อง

 • เวลาที่ใช้ในการผลิต :  15 วัน

ตัวอย่างแบบซอง

ซองใหญ่ KA

KA
ติดต่อขอใบเสนอราคา