• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

ปฏิทินนักวางแผนแบบตั้งโต๊ะ

SP014 - นักวางแผนแบบตั้งโต๊ะ

ขนาดปฏิทิน :   8.25” x  5.5”

 • เนื้อปฏิทินกระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 2 สี 2 ด้าน
  จำนวน 34 แผ่น 68 หน้า
  -ปกหน้า 1 แผ่น 2 หน้า
  -ปฏิทินรายสัปดาห์  53 หน้า + กระดาษโน็ต 11 หน้า
  -ปกหลัง 1 แผ่น 2 หน้า ปฏิทินรวม 12 เดือนของปีถัดไป
 • ขาตั้งกระดาษจั่วปังหุ้มกระดาษปอนด์ 100 แกรมสีขาว
 • เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ยาวตลอดแนว

*ราคาไม่รวมทำแบบ

จำนวน 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ราคาต่อหน่วย 308.00 171.00 100.00 77.00 65.00 58.00 53.10 50.00 48.00 46.00
จำนวน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 43.70 35.00 32.00 30.50 30.60 29.00 28.60 28.25 28.00 27.80
ติดต่อขอใบเสนอราคา