• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ปฏิทินนัดหมาย

SP008 - นัดหมาย

13 รูปภาพ

13 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ เจาะรูแขวน พิมพ์สี่สีสองหน้าทั้งบนด้านรูปภาพ และ ด้านตารางปฏิทิน

จัดหน้าฟรี
โฆษณาในแต่ละแผ่นจะต้องอยู่ที่เดียวกันตลอดทั้งจำนวนสั่งซื้อ

ลักษณะอย่างละเอียด
ขนาด
เมื่อกางออก :    11 1/2” x  17”
เมื่อพับ   :     11 1/2 ” x  8 1/2”
พื้นที่พิมพ์โฆษณา :   11” x 1 3/4”
ชนิดกระดาษ
หน้าปก :    อาร์ตการ์ด 160 แกรม
เนื้อใน :    อาร์ตการ์ด 160  แกรม

เครื่องบอกวันที่เลื่อนได้
ราคาชุดละ 10.บาท

จำนวน 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ราคาต่อหน่วย 354.00 248.00 143.00 108.00 89.00 77.00 70.00 64.00 60.00 56.50
จำนวน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 53.80 36.80 31.20 28.30 26.60 25.50 24.70 24.00 23.60 23.20
ติดต่อขอใบเสนอราคา