• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ปฏิทินนัดหมายแนวตั้งอย่างดี

SP006 - แนวตั้งอย่างดี

13 รูปภาพ

13 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ใส่หูแขวน พิมพ์สี่สีหน้าเดียวทุกแผ่น
จัดหน้าฟรี
โฆษณาในแต่ละแผ่นจะต้องอยู่ที่เดียวกันตลอดทั้งจำนวนสั่งซื้อ

ลักษณะอย่างละเอียด
ขนาด
ทั้งตัวปฏิทิน :    17” x  24”
รูปภาพ   :     9 ” x  11 1/4”
พื้นที่พิมพ์โฆษณา :   16 ½” x 2 ½”
ชนิดกระดาษ
หน้าปก :    อาร์ตการ์ด 190 แกรม
เนื้อใน :    อาร์ตการ์ด 190  แกรม

เครื่องบอกวันที่เลื่อนได้
ราคาชุดละ 10.บาท
 

จำนวน 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ราคาต่อหน่วย 780.00 430.00 245.00 182.00 151.00 133.00 120.00 112.00 105.00 100.00
จำนวน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 96.00 72.10 65.00 60.50 58.00 56.50 55.25 54.50 53.80 53.25
ติดต่อขอใบเสนอราคา