• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ปฏิทินนัดหมาย 3 เดือน

SP003 - นัดหมาย 3 เดือน

รูปภาพด้านบน 1 แผ่น

ภู่ปฏิทินรวม 3 เดือน เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ลงบนรูปภาพ 
ด้านบนพิมพ์สี่สีด้านเดียว ภู่ด้านล่างพิมพ์สองสีด้านเดียว
จัดหน้าฟรี
รูปด้านบน :
ขนาด 29.7 ซม. x 21 ซม.
อาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
ตอกตาไก่สำหรับแขวน
ภู่ด้านล่าง
ขนาด 29.7 ซม. x 43 ซม.
กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 2 สี 1 ด้าน
จำนวน 12 แผ่น 
เข้าห่วงลวดคู่เบอร์ 5
เครื่องบอกวันที่เลื่อนได้+กระดาษรองหลัง
คิดราคาเพิ่มชุดละ 13 บาท

จำนวน 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ราคาต่อหน่วย 220.00 121.00 70.00 54.00 45.00 40.00 36.50 34.00 32.00 30.70
จำนวน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 29.50 23.00 20.70 19.50 18.75 18.30 18.00 17.70 17.50 17.30
ติดต่อขอใบเสนอราคา