• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ มีหูแขวน

ขนาด 12” x 17” จำนวน 5 แผ่น

 • ปก : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
 • เนื้อปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 4 แผ่น
 • เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ 5 แผ่น

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 106 62 47 42 37 30 25 23 22 21.20 20


ขนาด 12” x 17” จำนวน 7 แผ่น

 • ปก : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
 • เนื้อปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 6 แผ่น
 • เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ 7 แผ่น

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 170 97 73 64 56 44 35 32 30 29 27


ขนาด 12” x 17” จำนวน 13 แผ่น

 • ปก : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
 • เนื้อปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 12 แผ่น
 • เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ 13 แผ่น

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 279 156 116 101 88 67 52 47 44 43 39


ขนาด 15” x 21” จำนวน 5 แผ่น

 • ปก : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
 • เนื้อปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 4 แผ่น
 • เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ 5 แผ่น

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 218 121 89 73 63 45 35 32 30 29 27


ขนาด 15” x 21” จำนวน 7 แผ่น

 • ปก : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
 • เนื้อปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 6 แผ่น
 • เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ 7 แผ่น

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 346 189 138 111 96 65 50 45 42 42 38


ขนาด 15” x 21” จำนวน 13 แผ่น

 • ปก : กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
 • เนื้อปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 12 แผ่น
 • เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ 13 แผ่น

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 378 313 224 180 153 100 76 67 63 61 55
ติดต่อขอใบเสนอราคา