• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

ปฏิทินแขวน ห่วงลวดคู่

ขนาดใหญ่

 • ขนาดเมื่อเปิดออก    :    24” x 17.50”
 • ขนาดเมื่อปิด    :    12” x 17.50”
 • ปก    กระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน อาบเงายูวี ด้านเดียว
 • เนื้อใน     กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 • จำนวน 13 แผ่น  เข้าห่วงลวดคู่ เจาะรูแขวน

ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่

จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 504 272 194 167 142 104 74 64 59 57 49

ขนาดเล็ก

 • ขนาดเมื่อเปิดออก    :    12” x 17.50”
 • ขนาดเมื่อปิด    :    12” x 8.75”
 • ปก    กระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน อาบเงายูวี ด้านเดียว
 • เนื้อใน     กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
 • จำนวน 13 แผ่น  เข้าห่วงลวดคู่ เจาะรูแขวน
จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 280 151 108 93 79 57 40 35 33 31 28
ติดต่อขอใบเสนอราคา